Instegsjobb eller Nystartsjobb är en möjlighet för dig som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare. Arbetsgivare som anställer dig får ett ekonomiskt stöd som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (2009 är det 62,84 % av lönen). Är du under 26 år får arbetsgivaren ett stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften (2009 är det 31,42 % av lönen). Arbetsgivaren får i normalfallet stödet lika länge som du varit arbetslös. Är du under 26 år är det maximalt ett år. För dig som fyllt 55 år gäller dubbla tiden.
Ett annat alternativ är ett instegsjobb.

Arbetsgivaren kan få stödet för alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats via Arbetsförmedlingen. Däremot fattas beslutet om stöd för nystartsjobb av Arbetsförmedlingen.
Jobb från Careerjet

fredag 12 juni 2009

Staten erbjuder nya jobb

Välkommen till nystartsjobb.

Här på bloggen hittar du länkar till nya jobb. Detta för att motverka de nedskärningar som sker över allt nu, bl a på lärlingsplatser.

Nystartsjobb från 1 januari 2007

- Det är mycket positivt att Nystartsjobben är på plats redan från årsskiftet eftersom det är en kraftfull åtgärd riktad mot alla som under en längre tid varit borta från arbetsmarknaden med särskild inriktning mot unga, äldre och flyktingar. Min förhoppning är att såväl företag som arbetssökande tar tillfället i akt och ansöker om Nystartsjobb. Nystartsjobben är en del i regeringens samlade politik för att få människor som länge varit utanför arbetsmarknaden tillbaka i arbete.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av regeringens beslut om Nystartsjobb. Det finns dessutom lediga jobb på Jobb.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar