Instegsjobb eller Nystartsjobb är en möjlighet för dig som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare. Arbetsgivare som anställer dig får ett ekonomiskt stöd som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (2009 är det 62,84 % av lönen). Är du under 26 år får arbetsgivaren ett stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften (2009 är det 31,42 % av lönen). Arbetsgivaren får i normalfallet stödet lika länge som du varit arbetslös. Är du under 26 år är det maximalt ett år. För dig som fyllt 55 år gäller dubbla tiden.
Ett annat alternativ är ett instegsjobb.

Arbetsgivaren kan få stödet för alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats via Arbetsförmedlingen. Däremot fattas beslutet om stöd för nystartsjobb av Arbetsförmedlingen.
Jobb från Careerjet

onsdag 12 augusti 2009

Förbättrade villkor för nystartsjobb

Förbättrade villkor för nystartsjobb

Stödet för arbetsgivare som anställer personer med ett nystartsjobb fördubblas. Detta som ett led i regeringens satsning om sammanlagt 23 miljarder kronor för jobb och omställning under 2009-2011.

Nystartsjobb infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobb är att få fler i arbete genom att stimulera arbetsgivare att anställa personer som varit utan arbete i minst ett år eller är nyanlända invandrare.

Förändringen innebär att arbetsgivaren kompenseras med ett belopp som motsvarar den dubbla arbetsgivaravgiften. Detta träder i kraft den 1 mars 2009, men gäller retroaktivt från den 1 januari 2009.

För ungdomar gäller som tidigare sex månaders arbetslöshet för att uppfylla villkor för nystartsjobb. För denna grupp ges en ekonomisk kompensation som motsvarar arbetsgivaravgiften.

Möjligheten att uppfylla villkoret för ett nystartsjobb utökas. Detta innebär att uppehåll exempelvis för kortare arbete (max tre månader) inte avbryter kvalificeringstiden. Detta gäller från den 1 februari 2009.


Arbetslöshet kan vara en merit när Mirrorgate söker jobbcoacher. Företaget vill minska sitt ekonomiska risktagande genom bidrag från nystartsjobb kan man läsa i GP.

Kanske något för dig utan jobb? Satsa på att bli jobbcoach!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar