Instegsjobb eller Nystartsjobb är en möjlighet för dig som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare. Arbetsgivare som anställer dig får ett ekonomiskt stöd som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (2009 är det 62,84 % av lönen). Är du under 26 år får arbetsgivaren ett stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften (2009 är det 31,42 % av lönen). Arbetsgivaren får i normalfallet stödet lika länge som du varit arbetslös. Är du under 26 år är det maximalt ett år. För dig som fyllt 55 år gäller dubbla tiden.
Ett annat alternativ är ett instegsjobb.

Arbetsgivaren kan få stödet för alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats via Arbetsförmedlingen. Däremot fattas beslutet om stöd för nystartsjobb av Arbetsförmedlingen.
Jobb från Careerjet

tisdag 25 augusti 2009

Förskolelyftet

För all personal i förskolan finns nu möjlighet att vidareutbilda sig för att motverka arbetslösheten.

Förskolelyftet
Regeringen beslutade den 2 april 2009 att ge Skolverket i uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan. Förskolelyftet omfattar 600 miljoner kronor under åren 2009 till 2011. Fortbildningen startar hösten 2009.

Preliminär tidsplan
18 juni: Förfrågan till lärosätena
7 september: Sista dag för lärosätenas erbjudande
Slutet på september: Överenskommelser/avtal klara
1 oktober: Kurskatalogen för kurser ht-09 och vt-10 publiceras på www.skolverket.se/forskolelyftet. Ansökan för ht-09 och vt-10 öppen!
21 okotober: Sista ansökningsdag
Slutet på oktober: Antagningsbesked
Fr.o.m. mitten av november: Första kursstart
Vem kan delta?
Förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar som är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.
Barnskötare och personal med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan som är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.

Passa på alla som vill förbereda sig för framtiden!

Och tänk på det att de nya jobben är inte bara regeringens förtjänst utan de beror också på de val männinskor gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar