Instegsjobb eller Nystartsjobb är en möjlighet för dig som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare. Arbetsgivare som anställer dig får ett ekonomiskt stöd som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (2009 är det 62,84 % av lönen). Är du under 26 år får arbetsgivaren ett stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften (2009 är det 31,42 % av lönen). Arbetsgivaren får i normalfallet stödet lika länge som du varit arbetslös. Är du under 26 år är det maximalt ett år. För dig som fyllt 55 år gäller dubbla tiden.
Ett annat alternativ är ett instegsjobb.

Arbetsgivaren kan få stödet för alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats via Arbetsförmedlingen. Däremot fattas beslutet om stöd för nystartsjobb av Arbetsförmedlingen.
Jobb från Careerjet

fredag 8 januari 2010

Arbetskraftsbarometern ’09

Återhållsamma arbetsgivare spår ljusare framtid

Andelen arbetsgivare som söker personal har minskat markant och är nu totalt nere på samma nivåer som i början av 1990-talet. Även om arbetsgivarna är mer försiktiga än tidigare i sin bedömning av det framtida behovet av personal, uppskattar man att antalet anställda kommer att öka för nästan hälften av utbildningsgrupperna inom de närmaste tre åren.

Med tanke på dagens besked från GM om att SAAB skall läggas ned så är det verkligen läge att satsa på rätt utbildning.

Enligt Arbetskraftsbarometern ’09 från SCB så gäller följande:

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angivit…

God tillgång på sökande Brist på sökande

Nyutexaminerade

Nyutexaminerade

Ekonomer

Naturbruksutbildade*

Bibliotekarier

Speciallärare/specialpedagoger

Sjukgymnaster

Fordonsutbildade*

God tillgång på sökande Brist på sökande

Yrkeserfarna

Yrkeserfarna

Omvårdnadsutbildade*

Tandläkare

Gymnasielärare, hist/samhällsvet

Civ ing byggnadsteknik

Grundskollärare tidigare år, sv/so

Fordonsutbildade*

Samhällsvetare

Läkare


(Dock gäller nog som sagt att antalet fordonsutbildade med erfarenhet finns i tillräcklig omfattning.)

Bästa sättet att bli rik på
Tänk på miljön


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar