Instegsjobb eller Nystartsjobb är en möjlighet för dig som varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ invandrare. Arbetsgivare som anställer dig får ett ekonomiskt stöd som motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (2009 är det 62,84 % av lönen). Är du under 26 år får arbetsgivaren ett stöd som motsvarar arbetsgivaravgiften (2009 är det 31,42 % av lönen). Arbetsgivaren får i normalfallet stödet lika länge som du varit arbetslös. Är du under 26 år är det maximalt ett år. För dig som fyllt 55 år gäller dubbla tiden.
Ett annat alternativ är ett instegsjobb.

Arbetsgivaren kan få stödet för alla sorters anställningar: tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning. Nystartsjobbet behöver inte ha förmedlats via Arbetsförmedlingen. Däremot fattas beslutet om stöd för nystartsjobb av Arbetsförmedlingen.
Jobb från Careerjet

måndag 22 november 2010

Arbetslösheten minskar

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att 211.756 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 2.562 personer jämfört med veckan före och 38.820 färre än motsvarande vecka i fjol. Samtidigt satsar regeringen stort på att bygga en buffert inför nästa kris. Det betyder sannolikt att både nystartsjobben och instegsjobben blir kvar och kommer att satsas mera på! Det går alltså åt motsatt håll jämfört USA där senaste statistiken visade på något fler arbetslösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar